Bufa Kft.
Székhely: 1108 Budapest,
Kozma utca 13.
Adószám: 10898013-2-51
Cégjegyzékszám: 01-09-269450

Cégtörténet

BUFA Kft. története

"Amióta létezik a fogva tartás, azóta létezik a rabok dolgoztatása. Mindig szükség volt a rendelkezésre álló munkaerő hasznosítására. A mindenkori munkáltatási ideológia csak a módszert és a munka elismerését ítélte meg másként, a munka megmaradt munkának.„

 

A Budapesti Fegyház és Börtön egy közel 13 hektáros területén található a BUFA Kft. A Céget az elitélt-munkáltatást irányító Közérdekű Munkák Igazgatósága (KÖMI) 1954-ben közüzemi vállalatként alapította. Alapvető feladata volt a társadalmilag hasznos munkavégzésen keresztül a fogvatartottak munkáltatásának biztosítása, valamint a gazdálkodással összefüggő népgazdasági elvárások teljesítése. Gazdaságilag elkülönülten, önálló jogi személyként működöt.  A 60-as, 70-es években a hazai bútor-piacra és a tőkés exportra, korszerű technológiával, magas szakmai ismerettel rendelkező szakemberekkel megteremtette a korszerű bútorgyártás feltételeit.  

A 90-es évek elejétől jelentősen megváltozott a büntetés-végrehajtási vállalatok gazdálkodási feltételrendszere. A gazdaságban végbemenő változások, valamint ezek következtében a közgazdasági szabályozórendszer és a piaci követelmények szigorodása új helyzet elé állította e vállalatokat.

A munkanélküliség megjelenésével a munkaerő kereslet zuhanásszerűen visszaesett. E körülmények kényszerítő hatása alapozta meg, hogy a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma /1055 Budapest, Szalay u. 16./  - mint a Magyar Állam képviselője - az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 126/1992. /VIII. 28./ Korm. rendelet alapján1993. december 31-ikén egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, melynek neve „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden BUFA Kft. lett.